Univerza v Ljubljani   Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo   Slovensko English
  Domov     Internetni dostop do e-pošte     Zemljevid strani  
 


Podatki o fakulteti
Vizitka
Organi fakultete
Organizacijske enote
Poslanstvo in vizija
Zgodovina
Poslovno poročilo UL FKKT
Katalog informacij javnega
značaja
Kje nas najdete
Študijski programi
Informacije za dijake
Raziskovalna dejavnost
Fakultetno osebje
Študijske zadeve
Študenti študentom
Oglasna deska
Spletna učilnica
Druge dejavnosti
Pomembnejše povezave
Alumni UL FKKT
Dogodki


Domov » Podatki o fakulteti

  Podatki o fakulteti    

Modernega življenja si brez sodobne kemije ne moremo niti zamisliti, pa čeprav se tega v vsakdanjem življenju ne zavedamo. Brez kemije ni moderne biologije, ni farmacevtskih ved, ni razumevanja v medicini. Brez kemijskega inženirstva ne bi bilo racionalne proizvodnje neštetih izdelkov, za katere se nam zdi samoumevno, da nam pripadajo.

V naših krajih ima študij in raziskovalno delo na področju kemijskih ved dolgo tradicijo. Prvi začetki segajo že v sedemnajsto stoletje, o pričetku rednega študija na področju kemijskih ved pa lahko govorimo od leta 1919, ko je bila ustanovljena ljubljanska Univerza. 

Od leta 2009 potekajo na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo (FKKT) prenovljeni študijski programi po bolonjskih smernicah. Triletni univerzitetni študijski programi na prvi stopnji so: Kemija, Biokemija, Kemijsko inženirstvo in Tehniška varnost (ta študij poteka tudi kot izredni študij). Ob tem je mogoče na FKKT študirati tudi po visokošolskem programu Kemijska tehnologija (redni in izredni študij). Študenti, ki so se v prvi letnik vpisali pred letom 2009, bodo svoj študij lahko dokončali po starih univerzitetnih štiriletnih programih (Kemija, Biokemija, Kemijsko inženirstvo) in triletnih visokošolskih strokovnih programih Kemijska tehnologija in Varstvo pri delu in požarno varstvo.

S študijskim letom 2010/11 bomo začeli izvajati dvoletni magistrski študijski program Tehniška varnost (redni in izredni študij).  V študijskim letu 2012/13 pa bomo začeli izvajati tudi dvoletne magistrske študijske programe Kemija, Kemijsko izobraževanje, Biokemija in Kemijsko inženirstvo. Doktorski študijski program Kemijske znanosti po bolonjskem triletnem programu pa že poteka. Ima tri študijske smeri: Kemija, Biokemija in Kemijsko inženirstvo. Fakulteta sodeluje tudi pri interdisciplinarnih študijskih programih Biomedicina in Varstvo okolja.

Kot zanimivost velja poudariti, da je bil prvi doktorat ljubljanske univerze podeljen leta 1920 iz kemije Anki Mayer.

Za izvedbo študijskih programov skrbi 45 univerzitetnih učiteljev (rednih profesorjev, izrednih profesorjev in docentov), 50 asistentov in več kot 25 tehničnih sodelavcev, ki zagotavljajo primerne študijske pogoje. Še posebej si prizadevamo za izvajanje kvalitetnega raziskovanja, ki je osnova sodobnega univerzitetnega izobraževanja. Ljubljanska Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo je tako na raziskovalnem kot tudi na pedagoškem področju mednarodno primerljiva in uveljavljena ustanova.

Učno osebje UL FKKT in predhodnic

Podeljeni nazivi doktor znanosti UL FKKT in predhodnic 

Podeljene magistrske diplome UL FKKT in predhodnic

Diplomanti UL FKKT in predhodnic 

90 let kemijskih študijev na Univerzi v Ljubljani

 

© 2019 FKKT. Vse pravice pridržane! | Komentarje in vprašanja sprejema webmaster.