Univerza v Ljubljani   Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo   Slovensko English
  Domov     Internetni dostop do e-pošte     Zemljevid strani  
 


Podatki o fakulteti
Študijski programi
Informacije za dijake
Raziskovalna dejavnost
Fakultetno osebje
Študijske zadeve
Študenti študentom
Oglasna deska
Spletna učilnica
Druge dejavnosti
Pomembnejše povezave
Alumni UL FKKT
Dogodki


Domov » Fakultetno osebje

  Fakultetno osebje    

Telefonski imenik UL FKKT Telefonski imenik zaposlenih UL FKKT 

Pedagoški delavci UL FKKT

Univerzitetni učitelji
Priimek in ime Elektronska pošta Katedra
BEROVIČ Marin marin.berovic@fkkt.uni-lj.si KIŽ
BEŠTER-ROGAČ Marija marija.bester@fkkt.uni-lj.si FK
CERC-KOROŠEC Romana romana.cerc-korosec@fkkt.uni-lj.si AK
ČEH Boris boris.ceh@fkkt.uni-lj.si AK
DEMŠAR Alojz alojz.demsar@fkkt.uni-lj.si AK
DOLINAR Marko marko.dolinar@fkkt.uni-lj.si BIO
GROS Nataša natasa.gros@fkkt.uni-lj.si AL
GUNČAR Gregor gregor.guncar@fkkt.uni-lj.si BIO
HRIBAR LEE Barbara barbara.hribar@fkkt.uni-lj.si FK
JAMNIK Andrej andrej.jamnik@fkkt.uni-lj.si FK
KOČEVAR Marijan marijan.kocevar@fkkt.uni-lj.si OK
KOGEJ Ksenija ksenija.kogej@fkkt.uni-lj.si FK
KOLLER Jože joze.koller@fkkt.uni-lj.si FK
KOŠMRLJ Janez janez.kosmrlj@fkkt.uni-lj.si OK
KOŽUH Mitja mitja.kozuh@fkkt.uni-lj.si OTV
KRAJNC Matjaž matjaz.krajnc@fkkt.uni-lj.si POT
LAH Jurij jurij.lah@fkkt.uni-lj.si FK
LAKOTA-DRUŽINA Ana ana.lakota-druzina@fkkt.uni-lj.si KIŽ
LENARČIČ Brigita brigita.lenarcic@fkkt.uni-lj.si BIO
MARINŠEK Marjan marjan.marinsek@fkkt.uni-lj.si ATM
MEDEN Anton tone.meden@fkkt.uni-lj.si AK
MODEC Barbara barbara.modec@fkkt.uni-lj.si AK
NOVINEC Marko marko.novinec@fkkt.uni-lj.si BIO
NOVOSEL Barbara barbara.novosel@fkkt.uni-lj.si ATM
PAVKO Aleksander saso.pavko@fkkt.uni-lj.si KIŽ
PEJOVNIK Radovan Stanislav stane.pejovnik@fkkt.uni-lj.si ATM
PETRIČ Andrej andrej.petric@fkkt.uni-lj.si OK
PETRIČEK Saša sasa.petricek@fkkt.uni-lj.si AK
PLAZL Igor igor.plazl@fkkt.uni-lj.si KIŽ
POMPE Matevž matevz.pompe@fkkt.uni-lj.si AL
PROSEN Helena helena.prosen@fkkt.uni-lj.si AL
REŠČIČ Jurij jurij.rescic@fkkt.uni-lj.si FK
SVETE Jurij jurij.svete@fkkt.uni-lj.si OK
ŠEBENIK Urška urska.sebenik@fkkt.uni-lj.si POT
ŠREKL Jože joze.srekl@fkkt.uni-lj.si OTV
ŠTEFANE Bogdan bogdan.stefane@fkkt.uni-lj.si OK
TUREL Iztok iztok.turel@fkkt.uni-lj.si AK
VEBER Marjan marjan.veber@fkkt.uni-lj.si AL
VLACHY Vojko vojko.vlachy@fkkt.uni-lj.si FK
ŽGAJNAR-GOTVAJN Andreja andreja.zgajnar@fkkt.uni-lj.si KIŽ

 
Znanstveni svetnik
Priimek in ime Elektronska pošta Katedra
BUKOVEC Peter peter.bukovec@fkkt.uni-lj.si AK
GOLOB Janvit janvit.golob@fkkt.uni-lj.si POT
STANOVNIK Branko branko.stanovnik@fkkt.uni-lj.si OK
 
Višji predavatelji
Priimek in ime Elektronska pošta Katedra

 
Predavatelja
Priimek in ime Elektronska pošta Katedra
JAMNIK Matej matej.jamnik@fkkt.uni-lj.si PPE
JUG Aleš ales.jug@fkkt.uni-lj.si OTV
 
Asistenti
Priimek in ime Elektronska pošta Katedra
ALIČ Branko branko.alic@fkkt.uni-lj.si POT
ALJAŽ Gaber aljaz.gaber@fkkt.uni-lj.si
BONČINA Matjaž matjaz.boncina@fkkt.uni-lj.si FK
CERAR Janez janez.cerar@fkkt.uni-lj.si FK
CERKOVNIK Janez janez.cerkovnik@fkkt.uni-lj.si OK
ČELAN KOROŠIN Nataša natasa.celan@fkkt.uni-lj.si AK
DOLENC Darko darko.dolenc@fkkt.uni-lj.si OK
FRANCETIČ Vojmir vojmir.francetic@fkkt.uni-lj.si AL
GENORIO Boštjan bostjan.genorio@fkkt.uni-lj.si ATM
GODEC Andrej andrej.godec@fkkt.uni-lj.si FK
GOLOBIČ Amalija amalija.golobic@fkkt.uni-lj.si AK
GRABNER Sabina sabina.grabner@fkkt.uni-lj.si AK
GROŠELJ Uroš uros.groselj@fkkt.uni-lj.si OK
JEREB Marjan marjan.jereb@fkkt.uni-lj.si OK
KALČÍKOVÁ Gabriela gabriela.kalcikova@fkkt.uni-lj.si KIŽ
KASUNIČ Marta marta.kasunic@fkkt.uni-lj.si AK
KITANOVSKI Nives nives.kitanovski@fkkt.uni-lj.si AK
KLEMENČIČ Marina marina.klemencic@fkkt.uni-lj.si  BIO
KOČAR Drago drago.kocar@fkkt.uni-lj.si AL
KORENČ Matevž matevz.korenc@fkkt.uni-lj.si BIO
KOŠMRLJ Berta berta.kosmrlj@fkkt.uni-lj.si OK
KOVAČ Franci franci.kovac@fkkt.uni-lj.si OK
KOZJEK-ŠKOFIC Irena irena.kozjek-skofic@fkkt.uni-lj.si AK
KOZLEVČAR Bojan bojan.kozlevcar@fkkt.uni-lj.si AK
KRALJ Polonca polona.kralj@fkkt.uni-lj.si AL
KRALJ CIGIĆ Irena irena.kralj-cigic@fkkt.uni-lj.si AL
KRANJC Krištof kristof.kranjc@fkkt.uni-lj.si OK
LAH Nina nina.lah@fkkt.uni-lj.si AK
LUKEŽIČ Marjan marjan.lukezic@fkkt.uni-lj.si OTV
LUKŠIČ Miha miha.luksic@fkkt.uni-lj.si FK
PAVŠIČ Miha miha.pavsic@fkkt.uni-lj.si FK
PERDIH Franc franc.perdih@fkkt.uni-lj.si AK
PEVEC Andrej andrej.pevec@fkkt.uni-lj.si AK
PODLIPNIK Črtomir crtomir.podlipnik@fkkt.uni-lj.si FK
POŽGAN Franc franc.pozgan@fkkt.uni-lj.si OK
PRISLAN Iztok iztok.prislan@fkkt.uni-lj.si FK
STARE Katarina katarina.stare@fkkt.uni-lj.si AK
SUSIČ Robert robert.susic@fkkt.uni-lj.si AL
ŠARAC Bojan bojan.sarac@fkkt.uni-lj.si FK
TOMŠIČ Matija matija.tomsic@fkkt.uni-lj.si FK
TRATAR-PIRC Elizabeta elizabeta.tratar@fkkt.uni-lj.si AK
URBIČ Tomaž tomaz.urbic@fkkt.uni-lj.si FK
ZUPAN Klementina klementina.zupan@fkkt.uni-lj.si ATM
ZUPANČIČ Marija marija.zupancic@fkkt.uni-lj.si AK
ZUPANČIČ Tatjana tatjana.zupancic@fkkt.uni-lj.si AL
ZUPANČIČ-VALANT Andreja andreja.valant@fkkt.uni-lj.si KIŽ
ŽNIDARŠIČ PLAZL Polona polona.znidarsic@fkkt.uni-lj.si KIŽ
ŽUPUNSKI Vera vera.zupunski@ijs.si BIO
 
Strokovni sodelavec
Priimek in ime Elektronska pošta Katedra
PRIJATELJ ŽNIDARŠIČ Petra petra.prijatelj@fkkt.uni-lj.si BIO
 
Raziskovalci
Priimek in ime Elektronska pošta Katedra
BRODNIK Helena helena.brodnik@fkkt.uni-lj.si OK
DOLENC Jožica jozica.dolenc@fkkt.uni-lj.si FK
DROBNAK Igor igor.drobnak@fkkt.uni-lj.si FK
GAZVODA Martin martin.gazvoda@fkkt.uni-lj.si OK
INTIHAR Sonja sonja.intihar@fkkt.uni-lj.si KIŽ
MILOŽIČ Nataša natasa.milozic@fkkt.uni-lj.si KIŽ
NOVIČ Milko milko.novic@fkkt.uni-lj.si AL
PAVLOVIĆ Dona dona.pavlovic@fkkt.uni-lj.si
SERUČNIK Mojca mojca.serucnik@fkkt.uni-lj.si FK
 
Mladi raziskovalci
Priimek in ime Elektronska pošta Katedra
AMBROŽIČ Rok POT
BENIGAR Elizabeta elizabeta.benigar@fkkt.uni-lj.si FK
BOLJE Aljoša aljosa.bolje@fkkt.uni-lj.si OK
DRMOTA Sara sara.drmota@fkkt.uni-lj.si BIO
GUJT Jure jure.gujt@fkkt.uni-lj.si FK
HOSTNIK Gregor gregor.hostnik@fkkt.uni-lj.si FK
HROVAT ARNEŽ Katja katja.hrovat-arnez@fkkt.uni-lj.si BIO
HUŠ Matej matej.hus@fkkt.uni-lj.si  FK
KASTELIC Miha FK
KOLEŠA DOBRAVC Tanja tanja.kolesa-dobravc@fkkt.uni-lj.si AK
KRIVEC Marko marko.krivec@fkkt.uni-lj.si OK
KUZMAN Petra AK
LUBEJ Martin martin.lubej@fkkt.uni-lj.si KIŽ
MARKELJ Jernej AL
MAROLT Gregor gregor.marolt@fkkt.uni-lj.si AL
MERNIK Andrej andrej.mernik@fkkt.uni-lj.si AK
MIRNIK Jona OK
MOHORIČ Tomaž FK
NOVAK Uroš uroš.novak@fkkt.uni-lj.si KIŽ
POKERŽNIK Natalija POT
POŠAVEC Eva OK
PUŽ Vid vid.puz@fkkt.uni-lj.si BIO
REJC Luka luka.rejc@fkkt.uni-lj.si OK
RIČKO Sebastian OK
RUČIGAJ Aleš ales.rucigaj@fkkt.uni-lj.si POT
SITAR Simona simona.prelesnik@fkkt.uni-lj.si KIŽ
SERŠEN Sara sara.sersen@fkkt.uni-lj.si AK
SKALAR Tina tina.skalar@fkkt.uni-lj.si ATM
STRLE Gregor gregor.strle@fkkt.uni-lj.si OK
ŠENICA Luka luka.senica@fkkt.uni-lj.si OK
TRAVEN Katja katja.traven@fkkt.uni-lj.si AK
TRDIN Miha miha.trdin@fkkt.uni-lj.si AK
VAJS Jure jure.vajs@fkkt.uni-lj.si OK
VIDMAR Maja maja.vidmar@fkkt.uni-lj.si AK
VIDMAR Tilen BIO
 
Učitelji in sodelavci s krajšim delovnim časom
Priimek in ime Elektronska pošta Organizacija
BERNIK Janez janez.bernik@fmf.uni-lj.si FMF
BILBAN Marjan marjan.bilban@zvd.si ZVD
BIZJAK Grega grega.bizjak@fe.uni-lj.si FE
BONČA Janez janez.bonca@ijs.si FMF
BORŠTNIK Branko branko.borstnik@ki.si KI
BRESJANAC BLINC Mara MF
BRESKVAR Katja katja.breskvar@mf.uni-lj.si MF
ČARMAN KRŽAN Marija marija.carman-krzan@mf.uni-lj.si MF
ČEH Miran IJS
ČREŠNAR Bronislava MF
ČURIN - ŠERBEC Vladka curin@mf.uni-lj.si ZTM
DJINOVIĆ CARUGO Kristina kristina.djinovic@univie.ac.at
DRINOVEC Borut borut.drinovec@mf.uni-lj.si MF
DRINOVEC DRNOVŠEK Barbara FMF
DROBNIČ VIDIC Andreja andreja.drobnic@fkkt.uni-lj.si FMF
FAJFER Svjetlana Svjetlana.Fajfer@ijs.si FMF
GABERŠČEK Miran miran.gaberscek@ki.si  KI
GALVANI Vesna
GANTAR Anton envita@siol.net IUV
GERLOVIČ Dušan dusan.gerlovic@fkkt.uni-lj.si
GAZVODA Tatjana tatjana.gazvoda@guest.arnes.si
GLAŽAR Saša Sasa.Glazar@pef.uni-lj.si PEF
GOVEKAR OKOLIŠ Monika monika.govekar-okolis@guest.arnes.si FF
GRILC Viktor viktor.grilc@ki.si KI
GRUBIČ Zoran zoran.grubic@mf.uni-lj.si MF
GRUDEN Kristina
GUNDE CIMERMAN Nina nina.gunde-cimerman@bf.uni-lj.si BF
HAFNER Iva
HOČEVAR Mojca M. mojca-m.hocevar@guest.arnes.si UL FPP
HORVAT Jožef jozef.horvat@zf.uni-lj.si ZF
HOUŠKA Mladen mladen.houska@fmf.uni-lj.si FMF
HRIBAR Janez
IRMAN FLORJANC Tatjana tatjana.irman-florjanc@mf.uni-lj.si MF
JANEŽIČ Jože
JAPELJ Mihael miha.japelj@krka.biz KIŽ
JENKO KOKALJ Saša
JERALA Roman roman.jerala@ki.si KI
JERMAN Boris boris.jerman@fs.uni-lj.si FS
KAJTNA Jernej jernej.kajtna@fkkt.uni-lj.si POT
KAUČIČ Venčeslav slavko.kaucic@ki.si KI
KOMEL Radovan radovan.komel@mf.uni-lj.si MF
KORDIŠ Dušan dusan.kordis@ijs.si IJS
KOREN Simon  simon.koren@ztm.si ZTM
KOS Janko FFA
KOSMAČ Tomaž tomaz.kosmac@ijs.si IJS
KRAMAR Edvard edvard.kramar@fmf.uni-lj.si FMF
KREFT Samo samo.kreft@ffa-uni-lj.si FFA
KRIŽAJ Igor igor.krizaj@ijs.si IJS
KRIŽANIČ France
KRNEL Kristoffer
LAH TURNŠEK Tamara tamara.lah@nib.si NIB
LAVRIČ Boris boris.lavric@fmf.uni-lj.si FMF
LEGIŠA Matic matic.legisa@ki.si KI
LENASI Helena helena.lenasi@mf.uni-lj.si MF
LEVEC Janez janez.levec@fkkt.uni-lj.si KI
LIKOZAR Blaž blaz.likozar@fkkt.uni-lj.si POT
LOGAR Jernej jernej.logar@mf.uni-lj.si MF
LUKAČ BAJALO Jana jana.bajalo@ffa.uni-lj.si FFA
MAGAJNA PETER Bojan bojan.magajna@fmf.uni-lj.si FMF
MAJERLE Andreja KI
MARSEL Jože joze.marsel@fkkt.uni-lj.si AL
MIHELČIČ Miran miran.mihelcic@fri.uni-lj.si FE
MOLAN Marija marija.molan@guest.arnes.si KC Ljubljana
MUHIČ Alojz alojz.muhic@arh.uni-lj.si FA
MUSIL Vojko vojko.musil@uni-mb.si FKKT UMB
MUŠEVIČ Igor Igor.Musevic@ijs.si FMF
NOVIČ Marjana
OREL Boris boris.orel@ki.si KI
PAVEŠIĆ Petar FMF
PAVŠIČ Miha IJS
PETELIN Stojan stojan.petelin@fpp.uni-lj.si  FPP
PINTAR Albin albin.pintar@ki.si KI
PLAVEC Janez janez.plavec@ki.si KI
PLEMENITAŠ Ana plemenitas@mf.uni-lj.si MF
PLESNIČAR Božo bozo.plesnicar@fkkt.uni-lj.si OK
PODOBNIK Tomaž FMF
PUNGERČAR Jože Joze.Pungercar@ijs.si IJS
RENKO Metka metka.renko@fkkt.uni-lj.si BIO
ROŠ Milenko milenko.ros@ki.si KI
SKETELJ Janez MF
STERLE Maksimiljan Maksimilijan.sterle@mf.uni-lj.si MF
STRBAN Gregor Grega.Strban@pf.uni-lj.si PF
STRLIČ Matija m.strlic@ucl.ac.uk UC London
SUVOROV Damilo Danilo.Suvorov@ijs.si IJS
ŠKERJANC Jože joze.skerjanc@fkkt.uni-lj.si FK
ŠTERN Igor IJS
ŠTRUS Jasna jasna.strus@bf.uni-lj.si BF
TOMAN MIHAEL Jožef mihael.toman@bf.uni-lj.si BF
TURK Boris boris.turk@ijs.si IJS
TURK Tom tom.turk@bf.uni-lj.si BF
TURK Dušan Dusan.Turk@ijs.si IJS
TURK Vito vito.turk@ijs.si IJS
VRTAČNIK Margareta metka.vrtacnik@guest.arnes.si NTF
VIDMAR Peter peter.vidmar@fpp.uni-lj.si FPP (OTV)
VUKADINOVIČ Nada nada.vukadinovic@ntf.uni-lj.si NTF
ZOREC Robert robert.zorec@mf.uni-lj.si MF
ŽAKELJ MAVRIČ Marija marija.zakelj-mavric@mf.uni-lj.si MF
ŽEMVA Boris boris.zemva@ijs.si IJS
ŽERDIN Franc
ŽIGON Majda majda.zigon@ki.si KI

 

© 2019 FKKT. Vse pravice pridržane! | Komentarje in vprašanja sprejema webmaster.