Univerza v Ljubljani   Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo   Slovensko English
  Domov     Internetni dostop do e-pošte     Zemljevid strani  
 


Podatki o fakulteti
Študijski programi
Informacije za dijake
Raziskovalna dejavnost
Fakultetno osebje
Študijske zadeve
Študenti študentom
Oglasna deska
Spletna učilnica
Druge dejavnosti
Pomembnejše povezave
Alumni UL FKKT
Dogodki


Domov » Raziskovalna dejavnost

  Raziskovalna dejavnost    

Na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo so raziskave pomemben del dejavnosti učiteljev in sodelavcev. Temeljne raziskave omogočajo spremljanje svetovnega razvoja in napredka na področju naravoslovja in tehnologije, razvojne in uporabne raziskave pa predstavljajo stik med fakulteto in gospodarstvom.

Znanstveno in raziskovalno delo na fakulteti je bistveno povezano s podiplomskim izobraževanjem, saj lahko fakulteta le tako zagotavlja mednarodno konkurenčen študij. Raziskave v kemiji pokrivajo aktualna področja iz anorganske in organske sinteze, študija anorganskih in organskih spojin, analizne kemije fizikalne in biofizikalne kemije, različnih vej biokemije, kot so encimatika, molekularna genetika in genski inženiring. Kemijsko inženirske raziskave pokrivajo področja razvoja procesov za anorganske in organske produkte ter materiale, reakcijskega inženirstva, transportnih pojavov, reologije, bioinženirstva, ekološkega inženirstva idr.

Raziskovalno delo je povezano tudi z industrijsko problematiko, predvsem za kemijsko, farmacevtsko, živilsko industrijo in biotehnologijo, gradbeništvom, varovanjem okolja idr. Pomembne so tudi interdisciplinarne raziskave, ki potekajo med različnimi fakultetami slovenskih univerz in drugimi slovenskimi znanstvenimi inštitucijami, ter mednarodne povezave v sklopu mednarodnih projektov in sodelovanja s tujimi univerzami ali raziskovalnimi laboratoriji.

Osnovne raziskovalne enote na UL FKKT so katedre:

Infrastrukturni center UL FKKT

Razpisi Agencije za raziskovalno in razvojno delo RS (ARRS) 

Poročilo o izobraževalni in raziskovalni dejavnosti v letu 2012 (1,53 MB)

Poročilo o izobraževalni in raziskovalni dejavnosti v letu 2011 

Poročilo o izobraževalni in raziskovalni dejavnosti v letu 2010 (2,29 MB)

Poročilo o izobraževalni in raziskovalni dejavnosti v letu 2009 (3,14 MB) 

Poročilo o izobraževalni in raziskovalni dejavnosti v letu 2008 (1,45 MB)

Poročilo o izobraževalni in raziskovalni dejavnosti v letu 2007 (1,53 MB)

Poročilo o izobraževalni in raziskovalni dejavnosti v letih 2005 in 2006 (1,61 MB)

Poročilo o znanstveno raziskovalnem delu UL FKKT za leto 2004 (611 KB)

Poročilo o znanstveno raziskovalnem delu UL FKKT za leto 2003 (818 KB)

 

 

© 2019 FKKT. Vse pravice pridržane! | Komentarje in vprašanja sprejema webmaster.