Univerza v Ljubljani   Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Natisni vsebino strani   Slovensko English
  Domov     Internetni dostop do e-pošte     Zemljevid strani  
 


Podatki o fakulteti
Študijski programi
Informacije za dijake
Raziskovalna dejavnost
Fakultetno osebje
Študijske zadeve
Študenti študentom
Oglasna deska
Spletna učilnica
Druge dejavnosti
Pomembnejše povezave
Alumni UL FKKT
Dogodki


Domov » Fakultetno osebje » prof. dr. Polona Žnidaršič Plazl

  prof. dr. Polona Žnidaršič Plazl    

Katedra za kemijsko, biokemijsko in ekološko inženirstvo Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani
 
Večna pot 113, SI-1000 Ljubljana

I/47

+ 386 (0) 1 479 8572
ponedeljek od 12-13h
polona.znidarsic@fkkt.uni-lj.si
 


BIOGRAFSKI PODATKI
 
Izobrazba
Diploma iz kemijske tehnologije 1989, Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo UL.
Magisterij iz biokemije 1994, Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo UL.
Doktorat 2000, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo UL.

Strokovno izpopolnjevanje

 • 2014/15 (5,5 mesecev), štipendistka Fulbrightovega sklada na School of Chemical, Biological and Environmental Engineering, Oregon State University, in na Microproducts Breakthrough Institute, Corvallis, OR, ZDA; Gostitelj: Prof. Dr. Goran N. Jovanović
 • 2003/04 (6 mesecev), Department of Chemical Engineering, Oregon State University, Corvallis, OR, ZDA; mentor: prof. dr. Goran N. Jovanović.
 • 2001 (Doctoral/post-doctoral course of EFB: Bioprocess Engineering) Supetar, Hrvaška.
 • 2001 (Ph.D. Course: Bioreaction Engineering) Center for Process Biotechnology, Technical University of Denmark, Lyngby, Danska; vodja: prof. dr. John Villadsen
 • 1997 (1,5 meseca), Department of Geography and Environmental Engineering, The Johns Hopkins University, Baltimore, MA, ZDA; mentor: prof. dr. Edward J. Bouwer.
 • 1991 (2 meseca), Forschungszentrum Bayer AG, Leverkusen, Nemčija.
 • 1988 (1 mesec), Institut für Bioprozeßtechnik, Technische Universität Graz, Avstrija; mentor: prof. dr. Walter Steiner

Pedagoško delo

 • Redna profesorica za področje biotehnologije 2016-
 • Izredna profesorica za področje biotehnologije 2012-
 • Docentka za področje biotehnologije 2007-2012
 • Asistentka za področje kemijskega inženirstva 1994-2007

Strokovno delo

 • Članica znanstvenega odbora Evropske sekcije za aplikativno biokatalizo (ESAB) pri Evropski federaciji za biotehnologijo (EFB)
 • Članica upravnega odbora CMST COST Akcije CM1303 Systems Biocatalysis
 • Članica uredniškega odbora revije Chemical and Biochemical Engineering Quarterly
 • Članica Programskega sveta Interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Bioznanosti 2009-
 • Podpredsednica Komisije za Prešernove nagrade študentom Univerze v Ljubljani 2009 - 2013
 • Predsednica Komisije za nagrade, priznanja in promocijo UL FKKT 2009-2013.

Nagrade in priznanja

 • štipendija Fulbrightovega sklada, 2014 (U.S. Department of State)
 • Nagrada Maksa Samca za popularizacijo študijev UL FKKT, 2013 (Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani)


PEDAGOŠKO DELO 

Bolonjski programi 1. stopnje UL FKKT

 • OSNOVE BIOKEMIJSKEGA INŽENIRSTVA (Univerzitetni študijski program BIOKEMIJA na UL FKKT)
 • OSNOVE BIOKEMIJE Z BIOTEHNOLOGIJO (Visokošolski strokovni program KEMIJSKA TEHNOLOGIJA)

Bolonjski programi 2. stopnje UL FKKT

 • BIOPROCESNO INŽENIRSTVO (Magistrski študijski program KEMIJSKO INŽENIRSTVO na UL FKKT)
 • BIOTRANSFORMACIJE (Magistrski študijski program KEMIJSKO INŽENIRSTVO na UL FKKT)
 • KEMIJSKO MIKROPROCESNO INŽENIRSTVO (Magistrski študijski program KEMIJSKO INŽENIRSTVO na UL FKKT)

Bolonjski programi 3. stopnje UL FKKT

 • IZBRANA POGLAVJA IZ BIOTEHNOLOŠKIH PROCESOV (KZ318) (Doktorski študijski program KEMIJSKE ZNANOSTI na UL FKKT) (nosilec: prof. dr. Marin Berovič)

Interdisciplinarni doktorski študijski program Univerze v Ljubljani BIOZNANOSTI

 • MINIATURIZACIJA NAPRAV V BIOPROCESIH (04-2-06) (Interdisciplinarni doktorski študijski program Univerze v Ljubljani BIOZNANOSTI na UL) (nosilka: prof. dr. Polona Žnidaršič Plazl)
 • MODELIRANJE BIOPROCESOV (04-2-15) (Interdisciplinarni doktorski študijski program Univerze v Ljubljani BIOZNANOSTI na UL) (nosilec: prof. dr. Igor Plazl)
 • MIKROBNA BIOTEHNOLOGIJA (04-1-03) (Interdisciplinarni doktorski študijski program Univerze v Ljubljani BIOZNANOSTI na UL) (nosilec: prof. dr. Peter Raspor)


ŠTUDIJSKO GRADIVO 

 • P. Žnidaršič, U. Florjančič, I. Plazl: Zbirka nalog iz kemijskega inženirstva, Založba FKKT Ljubljana, 1999, 72 str.
 • P. Žnidaršič Plazl, A. Pavko: Praktikum iz biokemijskega inženirstva, Založba FKKT Ljubljana, 2005, 89 str.
 • P. Žnidaršič Plazl, H. Podgornik: Vaje iz biotehnologije, 1. izd., Založba FKKT Ljubljana, 2005, 80 str.
 • P. Žnidaršič Plazl, H. Podgornik: Vaje iz biotehnologije, 2. izd. Založba FKKT Ljubljana, 2011, 96 str.


RAZISKOVALNO DELO (glejte tudi SICRIS)
 
Raziskovalna področja

 • Implementacija mikroreaktorske tehnologije v biotehnologiji  (skupina: Raziskovalna skupina za mikroprocesno inženirstvo)
 • Biotehnološko pridobivanje encimov Biotransformacije steroidov: modeliranje in optimizacija procesa.
 • Makromorfologija nitastih gliv kot procesni parameter.
 • Procesi z imobiliziranimi mikrobnimi celicami.
 • Biotehnološko pridobivanje encimov.

Sodelovanje v tekočih raziskovalnih projektih

 • P2-0191 "Kemijsko inženirstvo" (nosilec prof. dr. Matjaž Krajnc)

Sodelovanje v mednarodnih projektih

 • FP7 projekt BIOINTENSE – št. projekta 312148 - Mastering bioprocess Integration and intensification across scales (nosilka na UL: prof. dr. Polona Žnidaršič Plazl)
 • Sopredsednica organizacijskega odbora mednarodne konference Implementation of microreactor technology in biotechnology – IMTB 2013, 5-8.5.2013, Cavtat, Hrvaška
 • Znanstveno tehnološko sodelovanje z Republiko Avstrijo 2011-2012: projekt Spremljanje bioprocesov v mikrofluidnih napravah (nosilec prof. dr. Igor Plazl)
 • Znanstveno tehnološko sodelovanje z Republiko Hrvaško 2010-2011: organizacija mednarodne tematske konference Vpeljava mikroreaktorske tehnologije v biotehnologijo – IMTB 2010, 29-30.9.2010, Ljubljana, Slovenija (koordinatorka: prof. dr. Polona Žnidaršič Plazl)
 • Mednarodno znanstveno sodelovanje, ki ga financira Nacionalna fundacija za znanost, visoko šolstvo in tehnološki razvoj Republike Hrvatske (2009-2010) – raziskovalni projekt: Sinteza ionskih tekočin in biotransformacije s temi topili v mikroreaktorjih (nosilka: prof. dr. Polona Žnidaršič Plazl)
 • Znanstveno tehnološko sodelovanje z Republiko Portugalsko 2010-2011: projekt Implementacija mikrostrukturiranih naprav v procese biotransformacij in bioseparacij (nosilec prof. dr. Igor Plazl)
 • Znanstveno tehnološko sodelovanje z Republiko Bolgarijo 2009-2011: projekt Mikrobiološke transformacije steroidov v sistemu mikrokanalov (nosilka prof. dr. Polona Žnidaršič Plazl)

Sodelovanje v infrastrukturnih centrih, tehnoloških mrežah in platformah

 • Kompetenčni center Trajnostno in inovativno gradbeništvo (KC TIGR) (nosilec na FKKT UL: prof. dr. Igor Plazl)

Izbrana objavljena dela (glejte tudi COBISS)

 1. JOVANOVIĆ, Goran, ŽNIDARŠIČ PLAZL, Polona, SAKRITTICHAI, Ploenpun, AL-KHALDI, Khaled. Dechlorination of p-chlorophenol in microreactor with bimetallic Pd/Fe catalyst. Ind. Eng. Chem. Res., 2005, 44, 5099-5106.
 2. ŽNIDARŠIČ PLAZL, Polona, PLAZL, Igor. Steroid extraction in a microchannel system - mathematical modelling and experiments. Lab Chip, 2007, vol.7(7): 883-889.
 3. POHAR, Andrej, PLAZL, Igor, ŽNIDARŠIČ PLAZL Polona. Lipase-catalyzed synthesis of isoamyl acetate in an ionic liquid/n-heptane two-phase system at the microreactor scale. Lab Chip, 2009, 9, 3385 – 3390.
 4. STOJKOVIČ, Gorazd, PLAZL, Igor, ŽNIDARŠIČ PLAZL, Polona. L-Malic acid production within a microreactor with surface immobilised fumarase. Microfluid. Nanofluid., 2011, 10, 627-635.  , doi: 10.1007/s10404-010-0696-y.
 5. ŽNIDARŠIČ PLAZL, Polona, PLAZL, Igor. Microbioreactors. V: Moo-Young, Murray (ur.). Comprehensive Biotechnology. Amsterdam: Elsevier, 2011, 289-301.

INFORMACIJE ZA ŠTUDENTE

Predavanja so objavljena na spletni učilnici FKKT.

 

 

© 2019 FKKT. Vse pravice pridržane! | Komentarje in vprašanja sprejema webmaster.
Vhod za urejanje oglasne deske in osebne predstavitve.